YÖNETİM KURULU

BAŞKAN
NECMETTİN KARABACAK

BAŞKAN YARDIMCILARI

MUHARREM ALPARSLAN
MURAT ASLAN

GENEL SAYMAN
RECEP SEVİNÇ

GENEL SEKRETER

ERHAN GÜNDAL

İŞLETMELERDEN SOR. AS BAŞKAN
RECAİ DELİBAŞIOĞLU

ASIL ÜYELER
CEREN GEZER

ERCAN TANRIVERMİŞ
ERKAN GÖNEN

HÜSEYİN BAYRAKTAR

MEHMET YALNIZCAN

OKAY ŞİMŞEK

OSMAN TÜLÜ

PINAR TOK

ŞEBNEM YÜKEB

YEDEK ÜYELER
HALİM KIZILIRMAK

NİL MESTÇİOĞLU

BEGÜM APAYDIN

ÖMER KARABACAK

GAMZE SARIOĞLU

BEKİR DOĞANAY

ORHAN ESENER

GENEL MÜDÜR

YUSUF BİLGİN