top of page

Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Şubat 2019 Pazar günü saat 10: 30’da Sahil yolu caddesi Yeşilyurt Bakırköy adresindeki dernek merkezinde aşağıda yazılı gündeme göre yapılacaktır.

 

Belirtilen gün çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı  03  MART 2019 PAZAR  günü aynı gündemle, aynı yer ve saat 10.30 da nisapsız olarak yapılacaktır.

 

Sayın Üyelerin toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur.

 

                                                           YÖNETİM KURULU                                                                                                                                                      

 

 

      GÜNDEM:

 

1. Toplantı katılımının yeterliliğinin tespiti ve açılış.

 

2. Kongre Başkanlık Divanının Seçimi, Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması.

 

3. Yüksek Divan Yürütme Kurulu raporunun okunması.

 

4. Yönetim, Denetim Kurulları raporları ile 2018 yılı Gelir - Gider, Bilanço hesaplarının okunması, müzakeresi ve Yönetim,Denetim Kurullarının ibrası

 

5. Tüzüğümüzün 11 c maddesine göre yeniden üyelik için Genel Kurul’un onayı

 

6. 2019 yılı Bütçe önerisinin okunması, görüşülmesi ve onayı.

 

7. Kulüp Başkanı, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Sicil ve Disiplin Kurullarının seçimi

 

8. Dilekler ve Kapanış.

bottom of page