top of page

GENEL KURUL İLANI

YEŞİLYURT SPOR KULÜBÜ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

 

Derneğimizin Olağan Genel Kurul toplantısının Yeşilyurt Mahallesi Sahil yolu caddesi Bakırköy Adresindeki Dernek Merkezinde 20 Şubat 2022 Tarihinde saat 10.00’ da aşağıda yazılı gündeme göre yapılacaktır.

Belirtilen gün Salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde 27 ŞUBAT 2022 PAZAR günü ayni gündemle, ayni yer ve saat 10.00’da çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Genel Kurul Toplantısına ilişkin tarih, yer, saat ve Gündem bilgilerinin en az on beş gün önceden Derneğimizin internet sitesinde ilan edilmesi, Üyelerimizin iletişim numaralarına mesaj gönderilmesi ve diğer iletişim araçları yoluyla üyelere duyurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Gündem

1- Katılan üyelerce hazirun listelerinin imzalanması

2- Başkanın açılış konuşması

3- Divan heyetinin seçilmesi

4-Yüksek Divan Yürütme Kurulu, Yönetim Kurulu faaliyet raporu Gelir-Gider, Bilanço Durumunun okunması,  Denetim Kurulu raporunun okunması. Yönetim Kurulunun İbrası – Denetim Kurulunun İbrası

5- 2022 yılı Üye Yıllık Aidat miktarının ve giriş ödentisinin yeniden belirlenmesi.

6- 2022 yılı Bütçe önerisinin Okunması Görüşülmesi ve Onayı

7- 2023 yılı yıllık üye aidat miktarının ve giriş ödentisinin belirlenmesi

8- Dilek ve temennilerin görüşülmesi

9- Dernek organlarının seçilmesi

10- Kapanış

bottom of page