top of page

GENEL KURUL İLANI


YEŞİLYURT SPOR KULÜBÜ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Spor Kulübümüzün Olağan Genel Kurul toplantısı Yeşilyurt Mahallesi Sahil yolu caddesi Bakırköy adresindeki Kulüp Merkezinde
25 Şubat 2024 Tarihinde saat 11.00’ da aşağıda yazılı gündeme göre yapılacaktır.


Belirtilen gün Salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde 03 Mart 2024 Pazar günü ayni Gündemle, Ayni yer ve saat 11.00’da çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Gündem
1- Toplantı katılımının yeterliliğinin tespiti ve açılış
2- Genel Kurul Başkanlık Divanının seçimi, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması
3- Yüksek Divan Yürütme Kurulu raporunun okunması
4- Yönetim Kurulu 2023 yılının faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve
onaylanması, Denetim Kurulu raporunun okunması
5- 2023 Yılı Bilançosu ile Gelir Gider hesaplarının müzakeresi ve onaylanması
6- 2024 yılı bütçe teklifinin görüşülmesi ve onaylanması, 2025 yılı aidat ve giriş ödentisinin belirlenmesi

7- Üye giriş ödentisi ve 2025 yılı yıllık üye aidatının belirlenmesi
8- Dilekler ve Kapanış.

bottom of page