top of page

GENEL KURUL İLANI

YEŞİLYURT SPOR KULÜBÜ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

 

Derneğimizin Olağan Genel Kurul toplantısının Yeşilyurt Mahallesi Sahil yolu caddesi Bakırköy Adresindeki Dernek Merkezinde 26 Şubat 2023 Tarihinde saat 11.00’ de aşağıda yazılı gündeme göre yapılacaktır.

Belirtilen gün Salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde 5 MART 2023 PAZAR günü ayni gündemle, ayni yer ve saat 11.00’de çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Genel Kurul Toplantısına ilişkin tarih, yer, saat ve Gündem bilgilerinin en az on beş gün önceden Derneğimizin internet sitesinde ilan edilmesi, Üyelerimizin iletişim numaralarına mesaj gönderilmesi ve diğer iletişim araçları yoluyla üyelere duyurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Gündem

1- Katılan üyelerce hazirun listelerinin imzalanması

2- Başkanın açılış konuşması

3- Divan heyetinin seçilmesi, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı

4-Yüksek Divan Yürütme Kurulu, Yönetim Kurulu faaliyet raporu Gelir-Gider, Bilanço Durumunun okunması müzakeresi, Denetim Kurulu raporunun okunması. Yönetim Kurulunun İbrası – Denetim Kurulunun İbrası

5- 2024 yılı, üye yıllık aidat miktarının ve giriş ödentisinin belirlenmesi

6- 2023 yılı Bütçe önerisinin okunması görüşülmesi ve onayı

7- 7405 sayılı spor kulüpleri ve spor federasyonları kanununa uygun olarak Tüzük değişikliğinin yapılması

8- Dilek ve temennilerin görüşülmesi

9- Kapanış

bottom of page