YÜKSEK DİVAN YÜRÜTME KURULU

 

BAŞKAN
M.SÜHA BALIN
 

BAŞKAN YARDIMCISI

DR.MUHTEŞEM GAFFERNEJAD

SEKRETER

BAHAR KARA

ASIL ÜYELER
AV.EMRE AYDINER

ÖMÜR ÖZÇİLİNGİR

HANDE ATLI

HAÇİK TAŞÇI

AV.SELAHATTİN GÖRKEY

SOMER SOMTAŞ

 

YEDEK ÜYELER

HAYRİYE KOLAŞIN

NACİYE ALTUNCU

BİLLUR KUZUBAŞOĞLU